Wettelijke vermeldingen

De website www.noglutenpro.com is eigendom van Allergonline sprl,
onderneming met een kapitaal van 18.600€, ingeschreven in het Handelsregister te Brussel met het nummer 0553.888.212, met zetel te :

Guillaume Van Haelen 51
1190 Brussel - België
Tel : 02/894.68.11 (van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 van maandag tot vrijdag)

Intracommunautaire BTW: BE 0553.888.212
Websiteverantwoordelijke : Bernard Perelsztejn
Hosting : OVH - www.ovh.com • 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - FrankrijkDe informatie op de website www.noglutenpro.com wordt vermeld ter informatie in functie van de informatie afkomstig van leveranciers en fabrikanten. Ondanks alle zorgen die besteed worden aan het maken van deze website kan deze in geen geval een contractueel document vormen en No Gluten Shop wijst elke aansprakelijkheid af inzake de inhoud met betrekking tot glutenvrije producten.

De volledige website, de presentatie en de inhoud, en elk afzonderlijk deel ervan zijn beschermd werk en vallen onder de Belgische en internationale wetgeving in verband met auteursrechten en intellectuele eigendom. Geen enkel element van deze website mag gedeeltelijk noch integraal commercieel uitgebaat, gereproduceerd, weergegeven, gebruikt, aangepast, verwerkt, vertaald, verhandeld worden zonder voorafgaande toestemming.